Zeven gouden tips voor je budgetplan

Wanneer je je budget gaat opmaken, ga je terugblikken op het vorige jaar. Je vraagt je af hoe dat gelopen is, wat er eventueel verkeerd is gelopen en waar het goed zat. Als kmo-zaakvoerder is dit hét ideale moment om een stap terug te zetten en te gaan kijken naar wat er het vorige jaar gerealiseerd werd en wat er op je af komt. Met je budget krijg je een forecast op het verdere verloop van het jaar.


1.  Breng je cashplanning in kaart
2.  Creëer inzicht in je vennootschap
3.  Bepaal een techniek die werkt én bij je past
4.  Neem je verantwoordelijkheid, maar…
5.  Zie het als een kans, niet als een opdracht
6.  Eerlijk duurt het langst
7.  Maak een worst-case scenario


1. Breng je cashplanning in kaart

Twee sleutelwoorden hier? Maak een planning op én een prognose van toekomstige inkomsten en uitgaven. Hoe gaat je cashplanning evolueren? Wanneer maak je de kosten, doe je dat vooraf of achteraf? Wanneer plan je zaken zoals investeringen en aanwerving van personeel het best in?

Variabele of operationele kosten

Het zijn je operationele kosten waar je het meest vat op hebt, en waar je dus ook het gemakkelijkst op zal kunnen besparen. Deze fluctueren afhankelijk van de vraag naar jouw product en de marktprijs van het benodigde materiaal. Je stelt je variabel budget op basis van je omzet, je voorraad en je personeelskost op.

Vaste of overheadkosten

Je overheadkosten zijn minder flexibel te beheren, omdat je daar het minst vat op hebt. Waarom? Omdat deze vaak contractueel vastliggen en je daardoor dus ook maar weinig aanpassingsmogelijkheden hebt. Het is een deel van de kosten die je onderneming maakt, maar die op zich niets met de primaire activiteit of productiedoelstellingen van je onderneming te maken hebben. Zo heb je bijvoorbeeld de kosten van leidinggevenden, van administratie, ICT, marketing / verkoop, P&O, facilitaire zaken, kosten voor de accountant, vergunningen, verzekeringen…

2. Creëer inzicht in je vennootschap

Wat je als ondernemer nodig hebt, is inzicht in je vennootschap. Met het oog op de industriële revolutie 4.0 wordt het des te belangrijker rekening te gaan houden met nieuwe technologieën die rechtstreeks gaan zorgen voor veranderingen in de markt.

Hamvragen hierbij:

  • Wat gaat de markt doen?
  • Wat is de korte en de lange termijn?
  • Waar kan je je in profileren / specialiseren naar een specifieke markt?
  • Waar moet je in gaan investeren? Wat zijn de investeringen die je daarvoor nodig hebt?

Dit alles heeft een gigantische impact op je budget. De verschuiving van mens naar doorgedreven digitalisering vraagt om structurele optimalisatie binnen je bedrijf.

3. Bepaal een techniek die werkt én bij je past

Er zijn verschillende technieken waarmee je je budget vorm kan gaan geven. Je kan aan activity-based costing doen, je kan starten van een volledig leeg blad, of je kan een kopie nemen van het vorige jaar en dat gaan indexeren.

Welke techniek je ook hanteert, zie de opmaak van je budget als een visie is die je neerschrijft. Je doet dat in een plan op basis van al je kosten en opbrengsten van dat jaar die je in kaart gaat brengen. Een budget is niet heiligmakend, maar geeft je wel een tendens, het omschrijft de grote krijtlijnen en die aanpak kan dus maar beter passen bij wie jij bent als ondernemer en hoe je dat vertaald wilt zien in je onderneming.

4. Neem je verantwoordelijkheid, maar…

“Mijn boekhouder zal wel aan mijn mouw trekken.” Super! Maar vaak is dat helaas niet het geval, net omdat je budgetopmaak meer omvat dan wat je boekhouder doet. Er blindelings op vertrouwen dat hij of zij je wel aan je mouw zal trekken als het nodig is, is dus niet de ideale manier van werken.

Het is jouw verantwoordelijkheid als zaakvoerder om je budget op te nemen, maar dat wil absoluut niet zeggen dat je er alleen voor staat. Integendeel. Vaak is het zelfs enorm nuttig om extern advies te vragen. Zo krijg je een andere kijk op je oefening, omdat voor jou heel wat zaken vanzelfsprekend zijn geworden.

5. Zie het als een kans, niet als een opdracht.

Je budgetopmaak ga je eigenlijk meer zien als een moment van reflectie. Ondernemers zitten vol goede bedoelingen, maar de actie ondernemen op administratief vlak ontbreekt vaak. Onderschat ook het belang van timing niet: vanaf wanneer is wat je vooropstelt echt realiseerbaar en vanaf wanneer kan je die verhoging van de omzet of kost inzetten?

6. Eerlijk duurt het langst

We trappen een open deur in, maar het is een feit dat als je niet eerlijk bent, je er al niet aan moet beginnen. Doe je dat wel, dan ga je gewoon een budget opmaken dat je nooit zal halen. Wees realistisch bij het inschatten van de middelen die je nodig gaat hebben om je doelen te bereiken.

7. Maak een worst-case scenario

Last, but not least. Maak een worst-case scenario. We hopen natuurlijk uit de grond van ons hart dat je het nooit nodig zal hebben, maar hou er ruimte voor vrij. Wat als je op een dag 0 euro omzet hebt? Heb je daar ook een scenario voor voorzien?

Hulp nodig bij het toepassen van deze zeven gouden regels op je budgetplan? Met &Robin kunnen we die bieden! Neem vrijblijvend contact op, dan bekijken we samen de opties. Tot binnenkort?


Ine Meeussen

Managing Partner &Robin
+32 3 450 71 31
+32 472583265
ine.meeussen@androbin.be