Kredietaanvraag gepland bij je bank? Wees voorbereid. 

Ondernemers staan vreemd genoeg heel weinig zelf met hun voeten tussen de cijfers. Heel veel gebeurt op buikgevoel. De accountant zorgt voor het fiscale-juridische luik. Maar als ondernemer dagdagelijks samen met die accountant naar de cijfers gaan kijken én ze samen interpreteren, wordt nog maar weinig gedaan.

Voor een geldbehoefte heb je je bankier nodig. Maar hoe krijg je nu snel, vlot en goedkoop krediet? Twee vuistregels om mee te starten: 1. Heb aandacht voor je cijfers. 2. Zorg voor een goed voorbereid dossier.

Heb aandacht voor je cijfers.

Het startpunt in dit hele verhaal: je kredietwaardigheid. Er is één officieel rapport dat klaar moet liggen, namelijk je laatst neergelegde cijfers. Voorlopige cijfers blijven voorlopige cijfers, daar ben je maar weinig mee. Het moeten de meest accurate, neergelegde cijfers zijn.

Vanuit die laatst neergelegde cijfers kan automatisch je kredietwaardigheid berekend worden. Dat gebeurt aan de hand van de klassieke ratio’s: solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit. Daarnaast wordt ook gekeken naar je terugbetalingscapaciteit, die best zo hoog mogelijk is én op papier staat.

Een aantal externe indicatoren die je kredietwaardigheid beïnvloeden: achterstallige btw, achterstallige RSZ en je betaalgedrag.

Zorg voor een goed voorbereid dossier.

Heel veel kredietbeslissingen gebeuren al automatisch. Op basis van je kredietwaardigheid kent de bank je een rating toe. Hoe die berekening wordt gedaan, is afhankelijk van bank tot bank.

Eerst vindt er een automatisch pre-approvement plaats. Veel daarvan wordt automatisch met de computer gedaan. Op basis daarvan wordt bepaald óf je krediet krijgt en tot welk bedrag je automatisch krediet krijgt. Een bankmedewerker kan nog beperkt ingrijpen om de laatste stappen richting goedkeuring en contract te ondernemen.

Voor kredietbeslissingen op maat komt een bankmedewerker in veel sterkere mate in het verhaal voor. Dat is vooral zo als het gaat om grotere bedragen, om minder voor de hand liggende vragen of bij dossiers met een moeilijke waarborgstructuur. Wat er in zo’n manueel dossier wordt bekeken?

  • Wie ben jij en wat voor bedrijf leid je?
  • Hoe ziet je investeringsplan er uit?
  • Wat is je financieel plan?
  • Hoe zie je de bewaarborging?
  • Is er sprake van een bijkomende business?
  • Wat zijn de positieve en negatieve punten in je dossier?

Moraal van dit verhaal? Eerlijk duurt het langst. Wees open over je pijnpunten, toon aan waar je groeimogelijkheden zitten.

Een andere factor die je kredietwaardigheid sterk zal beïnvloeden, is de sector. Voor investeringen in horeca staan banken bijvoorbeeld absoluut niet te springen. Heb je geen ervaring? Dan maak je hier geen kans. Sectoren waar men zich binnen een bank ik specialiseert zijn bijvoorbeeld vastgoed, landbouw en Medische Vrije Beroepen. Ook bij de financiering van nachtwinkels en verdelers van tweede handswinkels zijn banken terughoudender.

Hoor je het in Keulen donderen of zie je de bomen door het bos niet meer? &Robin kan je bijstaan bij het opmaken van je investeringdossier. Zo kan jij met een gerust hart naar je bank. Neem gerust contact op en kom alles te weten over onze aanpak. Tot snel?


Ine Meeussen

Managing Partner &Robin
+32 3 450 71 31
+32 472583265
ine.meeussen@androbin.be