Uitgelicht: onze Robin in actie om WCO te vermijden

De nood bij onze klant was duidelijk: een snelle en doorgedreven analyse van de cijfers en het team om de juiste stappen, weg van WCO, te kunnen nemen. Hoe hij dit aanpakte?

  • Alles startte met communicatie

Onze Robin werd door de zaakvoerder gevraagd mogelijke oplossingen in kaart te brengen om zijn bedrijf te redden. Om de huidige situatie correct in kaart te brengen, sprak onze Robin niet alleen met de zaakvoerder maar ook met de financiële man intern en het boekhoudkantoor. Zo kreeg hij een duidelijk beeld op de huidige situatie en vanuit het oogpunt van alle betrokken partijen.

Alleen al door de communicatie tussen de verschillende betrokkenen te initiëren en objectiveren kwamen er misverstanden en bijhorende oplossingen boven drijven.

  • Analyse van de cijfers

Eens ‘the facts’ in kaart waren gebracht, stortte onze Robin zich op ‘the figures’.

Een grondige analyse van de huidige financiële stand van zaken (na het verwerken van achterstallige boekingen en het uitschakelen van foutieve toekenningen en assumpties) bracht voor het eerst in lange tijd een objectief beeld van de stand van zaken.

Op basis van deze analyse en correcte cijfers werd een plan van aanpak opgemaakt en afgetoetst met alle intern betrokken partijen.

  • Alles eindigde met communicatie

Op basis van het plan van aanpak en het bijhorende herstelplan werden leveranciers en crediteuren gecontacteerd. Ze werden op de hoogte gesteld van de huidige stand van zaken en het ontworpen herstelplan. Deze open communicatie en transparantie creëerde bij de meerderheid van de betrokken partijen een grotere bereidheid tot flexibiliteit en verdere samenwerking.

Tot op vandaag wordt er nog hard gewerkt aan de verzekering van de toekomst van het bedrijf maar de eerste stappen in de juiste richting zijn alvast gezet.

Meer informatie? Mail naar ine.meeussen@androbin.be.