oktober 24, 2017

&Robin als partner voor fiduciaire


Interne ondersteuningInterne ondersteuning

Onze Robins kunnen je intern ondersteuning bieden bij tal van zaken, zoals digitalisering van administratie en de opmaak van een managementrapportering.


Financiële projectenFinanciële projecten

&Robin beschikt over financiële experten uit verschillende sectoren. Onder jouw supervisie kunnen ze projecten uitvoeren ter plaatse of bij je klanten.

Nieuwe referentie


CFO-as-a-service

In vele kmo’s – en dus ook in vele fiduciaires – is er geen financieel directeur. Vaak is een vaste indiensttreding te duur.