Efficiëntie Scan geeft meer inzicht in cijfers

Data zijn anno 2017 belangrijker dan ooit binnen de bedrijfsvoering. Belangrijk is wel om ze niet alleen als cijfers te beschouwen. Ze leveren ook heel wat inzichten van wat er beter kan en waar er kansen voor groei of professionalisering liggen. Maar hoe bekom je die inzichten zonder zelf een analyseknobbel te zijn? “Met onze Efficiëntie Scan”, zegt Elisabeth Domus van &Robin.

Via de Efficiëntie Scan wordt er concreet gekeken naar liquiditeit, belastingvoordelen, kostenstructuur en -niveau, winstmarges, toekomstvisie, investeringsplannen, enzoverder. “Onze financiële experten, de Robins, analyseren de cijfers, gaan tijdens een persoonlijke bevraging dieper in op de zaken en kijken dan samen met de ondernemer naar de resultaten en groeikansen.”

Bewezen nut

De Efficiëntie Scan heeft al meermaals zijn efficiëntie bewezen. Enkele praktijkgerichte voorbeelden tonen dit aan.

Eén van de Robins ging bijvoorbeeld ter plaatse bij een kmo. Er kwam aan het licht dat hun externe accountant winst probeerde te maken door de voorraad op te waarderen. Terwijl de kmo 60.000 euro winst dacht te boeken, bleek uit de Efficiëntie Scan dat er in realiteit verlies werd gemaakt.

De resultaten van een Efficiëntie Scan bij een andere kmo toonden dan weer aan dat het aantal dagen klantenkrediet elk jaar verhoogde. In een tijdspanne van drie jaar betaalden klanten gemiddeld veertien dagen later. “Onze Robin onderzocht het debiteurenproces, paste rappelteksten aan en verbeterde processen met aandacht voor functiescheiding tussen boekhouding en verkoop. Het resultaat? Een daling van het betalingsuitstel van haar klanten.”

Een derde voorbeeld gaat over een zaakvoerder die onvoldoende zicht op de kerncijfers van zijn bedrijf had. Managementrapportering, toekomstvisie en begroting ontbraken stuk voor stuk. Hij zat wel tweemaal per jaar samen met de externe boekhouder om de resultaten te bespreken, maar die werden nooit afgetoetst aan een toekomstplan. “Dat maakte de nood aan een meer analytische boekhouding groot. Per business unit heeft onze Robin gekeken welke producten en diensten het meest of net minder winstgevend zijn. De zaakvoerder kan nu doordachte beslissingen nemen, gebaseerd op de feiten en juiste cijfers.”

Focus op groei

Kmo’s krijgen via de Efficiëntie Scan meer inzicht in hun cijfers en ontdekken zo waar de pijnpunten liggen. “Maar ze weten ook waar de oplossingen liggen, waar ze effectief staan en welke acties er nodig zijn om verder te groeien.”

De scan biedt zo een start naar een meetbaar en gerichter resultaat, zonder complexe theorieën. “Op die manier kunnen bedrijfsleiders opnieuw de focus op hun groeiverhaal leggen.”

Overtuigd? Of nog net niet? Neem gerust contact op met Elisabeth, ze beantwoordt met veel plezier al je vragen. Via telefoon, per mail of tijdens een persoonlijk gesprek. Tot binnenkort?

Elisabeth Domus


Elisabeth Domus

Business manager &Robin
+32 3 450 71 31
+32 476 86 25 59
elisabeth.domus@androbin.be