Deze acht veranderingen staan jou en je onderneming in 2018 te wachten.

Nieuw jaar, nieuwe uitdagingen, nieuwe voornemens, nieuwe doelen, maar ook… nieuwe belastinghervormingen! &Robin geeft je een concreet overzicht van de belangrijkste. Deze acht veranderingen staan jou en je kmo te wachten.

1. De vennootschapsbelasting wordt verlaagd. 

2. De minimumbezoldiging voor bedrijfsleiders wordt verhoogd.

3. De investeringsaftrek wordt tijdelijk verhoogd.

4. De meerwaardebelasting op aandelen krijgt een extra voorwaarde.

5. De kapitaalverminderingen worden begrensd.

6. De belasting bij controle wordt verhoogd.

7. De sanctie voor te lage voorafbetalingen wordt verdrievoudigd.

8. De afschrijvingsregimes worden aangepast.


1. De vennootschapsbelasting wordt verlaagd.

Yes! Voor wie een kleine vennootschap (art 15 W Venn) heeft daalt het basistarief voor de vennootschapsbelasting. Hoe? Van 33% in 2017 over 29% in 2018 naar 25% in 2020. Bovendien daalt de aanvullende crisisbijdrage van 3% naar 2% in 2018 en 2018. Vanaf 2020 wordt deze volledig afgeschaft en zal de crisisbijdrage dus 0% bedragen.

2. De minimumbezoldiging voor bedrijfsleiders wordt verhoogd.

Wie een vennootschap heeft, is verplicht zichzelf als zaakvoerder een bezoldiging uit te keren. Hoeveel dan? Ofwel minstens € 45.000 in plaats van € 36.000, ofwel de helft van de belastbare winst. De minimale bezoldiging wordt dus verhoogd.

Waarom is dat verplicht? Je moet die uitkeren om van een verlaagd belastingtarief van 20% te kunnen genieten op de eerste € 100.000 winst die je maakt. Doe je dat niet, dan betaal je 5% meer belasting. In 2018 en 2019 zal dit zelfs oplopen tot 29%.

3. De investeringsaftrek wordt tijdelijk verhoogd.

En wordt dus ook tijdelijk interessanter. Waarom? Van 8% in 2017 over 20% van de aanschaffings- of beleggingswaarde in 2018-2019 terug naar 8% in 2020. Die stijging geldt voor zowel eenmanszaken als voor kmo-vennootschappen.

4. De meerwaardebelasting op aandelen krijgt een extra voorwaarde.

Er bestonden al twee voorwaarden om meerwaarden op aandelen vrij te kunnen stellen van belastingen. Namelijk?

  • Taxatievoorwaarde: het moeten aandelen zijn van vennootschappen die gebruik kunnen maken van DBI-aftrek.
  • De aandelen moeten minstens één jaar ononderbroken bijgehouden worden.

Nu komt daar een derde voorwaarde bij.

  • Participatievoorwaarde: er moet een minimumparticipatie van 10% van het totale aandelenpakket van de onderneming worden aangehouden, of een aandelenpakket met een aanschaffingswaarde van meer dan
    € 2,5 miljoen.

5. De kapitaalverminderingen worden begrensd.

Voortaan zal dus een deel van je kapitaalverminderingen belast worden. Het zal in elk geval onderworpen worden aan een roerende voorheffing. Het geld dat je wilt uitkeren, moet voortaan uit je belaste winsten voortkomen.

Tot nu toe had je altijd de keuze om kapitaalvermindering aan te rekenen op gestort kapitaal of reserves. Sinds het Zomerakkoord werd goedgekeurd, moet een kapitaalvermindering aangerekend worden als een dividenduitkering. Die rekensom ziet er uit als volgt: het gestorte kapitaal van de vennootschap / (het gestorte kapitaal van de vennootschap + de in het kapitaal geïncorporeerde belastingvrije reserves + de belaste reserves).

6. De belasting bij controle wordt verhoogd.

Vandaag kan een belastingcontrole aanleiding zijn tot verhoging van de belastingbasis. Voortaan kan je dat niet meer verminderen met fiscale aftrekposten. Je zal dus met je vennootschap geen fiscale aftrekken meer kunnen afzetten tegen verhogingen van de belastbare basis naar aanleiding van een belastingcontrole.

7. De sanctie voor te lage voorafbetalingen wordt verdrievoudigd.

Doe je met je vennootschap geen voorafbetalingen? Dan zal je hogere belastingen betalen. Hoe hoog dan? Van 2,25% in 2018 naar 6,75% in 2019. Terwijl die in 2017 nog 1% bedroeg, zal die in de toekomst niet meer onder de 3% komen.

8. De afschrijvingsregimes worden aangepast.

Degressieve of versnelde afschrijvingsmethodes verdwijnen. Alleen lineaire afschrijvingen zullen nog mogelijk zijn. Wat nog? Een investering op het einde van het jaar mag niet meer afgeschreven worden voor geheel het jaar.

* zucht *

Is dat de reactie die na het lezen van dit artikel overheerst? Of ben je eerlijk gezegd zelfs niet tot het einde geraakt? Geen nood. &Robin kan je helpen. We brengen je in contact met een expert die jou op tijdelijke basis kan bijstaan in jouw voorbereidingsweg naar deze hervormingen.

Elisabeth Domus
Elisabeth Domus

Business manager &Robin
+32 3 450 71 31
+32 476 86 25 59
elisabeth.domus@androbin.be