De schenkingsregels voor familiebedrijven. De wát?

Een fiscaal gunstige maatregel waar veel mensen nog niet van op de hoogte zijn? Het bestaat! Grete Remen, Vlaams parlementslid (N-VA), wees er eerder al op in een artikel dat verscheen in Made In Limburg. Ook &Robin brengt je graag verder op de hoogte.

Sinds 1 januari 2012 kan je als Vlaamse ondernemer de aandelen in je familiebedrijf kosteloos overdragen aan de volgende generatie. Je betaalt dus geen schenkbelasting. In het geval van een vererving kan dat aan een tarief van 3%. Sinds begin 2015 veranderden er zaken waar velen nog niet van op de hoogte zijn. We lijsten ze hier voor je op.

1. Participatievoorwaarde.

Als schenker of erflater moet een participatie van tenminste 50% in het familiebedrijf aanhouden. Die participatie kan al dan niet samen met je familie gebeuren. Een participatie van 30% kan ook volstaan. Voorwaarde daarvoor is dat je samen met één andere aandeelhouder tenminste 70% van de aandelen hebt, of samen met twee andere aandeelhouders tenminste 90%.

Maar… sinds begin 2015 wijzigde er dus wat. Terwijl dat voordien enkel het geval was voor kinderen van vooroverleden broers en zussen van de schenker of erflater, worden nu ook de kinderen van broers en zussen van de schenker of erflater aanzien als familie. De (onrechtstreekse) participatie van een familielid via een eigen vennootschap wordt niet meegeteld. De term “partner” vervangt de termen “echtgenoot” en “samenwonende”.

2. Activiteitsvoorwaarde.

Je participatie kan op twee manieren gebeuren: in een operationele of in een niet-operationele vennootschap. Gebeurt het in een niet-operationele vennootschap? Dan moet die zelf een participatie van minstens 30% aanhouden.

3. Continuïteitsvoorwaarde.

In de periode van drie jaar na de schenking of erflating, moet de economische activiteit van de vennootschap ononderbroken verderlopen. Voordien ging het om “de” economische activiteit, terwijl het nu om “een” economische activiteit gaat.

4. Attest.

Ook de Vlaamse Belastingsdienst moest op de hoogte zijn van je plannen, aan de hand van een attest. Je leest het goed, dat is nu verleden tijd. De aanpassing moet zorgen voor tijdswinst. Om voor zekerheid te zorgen, bestaat er nu een nieuwe procedure. Je vraagt daarbij vooraf aan de Vlaamse Belastingsdienst of de regeling al dan niet geldt.

Zo. De schenkingsregel voor familiebedrijven anno 2017 is bij deze weer opgefrist. Er verandert steeds meer. En tegelijkertijd is er ook steeds minder tijd. Dat geldt in het bijzonder voor jou, ondernemer. Daarom houden we het hier liever kort en krachtig.

Heb je graag wat meer informatie? Dat kan. Via telefoon kunnen we je alvast vertellen wat &Robin voor jou kan betekenen. Zit je liever even samen? Ook dat kan!

Elisabeth Domus

 

Elisabeth Domus
Business manager &Robin
+32 3 450 71 31
+32 476 86 25 59
elisabeth.domus@androbin.be