Deze acht veranderingen staan jou en je onderneming in 2018 te wachten.

Nieuw jaar, nieuwe uitdagingen, nieuwe voornemens, nieuwe doelen, maar ook… nieuwe belastinghervormingen! &Robin geeft je een concreet overzicht van de belangrijkste. Deze acht veranderingen staan jou en je kmo te wachten. 1. De vennootschapsbelasting wordt verlaagd.  2. De minimumbezoldiging voor bedrijfsleiders wordt verhoogd. 3. De investeringsaftrek wordt tijdelijk verhoogd. 4. De meerwaardebelasting op aandelen krijgt[…]

Our CFO, at your service

CFO, CEO, COO, CIO, C – oh help no In grote ondernemingen is een afzonderlijke financiële afdeling met een CFO of financieel directeur, die rapporteert aan de CEO, standaard aanwezig. Hij of zij is eindverantwoordelijk voor het beheer van de financiële risico’s, het opstellen van de financiële administratie en het uitvoeren van het financiële beleid[…]