Deze acht veranderingen staan jou en je onderneming in 2018 te wachten.

Nieuw jaar, nieuwe uitdagingen, nieuwe voornemens, nieuwe doelen, maar ook… nieuwe belastinghervormingen! &Robin geeft je een concreet overzicht van de belangrijkste. Deze acht veranderingen staan jou en je kmo te wachten. 1. De vennootschapsbelasting wordt verlaagd.  2. De minimumbezoldiging voor bedrijfsleiders wordt verhoogd. 3. De investeringsaftrek wordt tijdelijk verhoogd. 4. De meerwaardebelasting op aandelen krijgt[…]