Our CFO, at your service

CFO, CEO, COO, CIO, C – oh help no In grote ondernemingen is een afzonderlijke financiële afdeling met een CFO of financieel directeur, die rapporteert aan de CEO, standaard aanwezig. Hij of zij is eindverantwoordelijk voor het beheer van de financiële risico’s, het opstellen van de financiële administratie en het uitvoeren van het financiële beleid[…]